Caroline Sijtsma

Caroline Sijtsma studeerde bouwkunde en commerciële economie. Zij heeft ruime ervaring als adviseur bij corporaties, overheid en maatschappelijke organisaties. Zij weet partijen te binden en is in staat om ideeën te vertalen naar concrete projecten en deze vervolgens te realiseren. Als pionier en kwartiermaker stond zij aan de wieg van samenwerkingsverbanden op het raakvlak van vastgoedontwikkeling, bedrijvigheid, welzijn, onderwijs en zorg. Zij is bestuurslid van de Voedselbank Amsterdam. 

SIJTSMA-ADVIES
dwarse denkers & degelijke doeners