Welkom op onze website!

Sijtsma-Advies is actief op het raakvlak van wonen – werk – zorg - welzijn en werkt aan projecten die bijdragen aan een beter woon-en leefklimaat op een menselijke schaal.

Dit kan in de rol van conceptontwikkelaar of adviseur, maar evengoed als projectmanager.  

Sijtsma–Advies is de ontwikkelaar van het Stadshofconcept, gericht op het bouwen aan kleinschalige woongemeenschappen met een sociaal hart in bestaand vastgoed.


Locatie gebonden netwerken

We vormen een netwerk van professionals. Opdrachten voeren we zelfstandig of gezamenlijk uit, afhankelijk van de vraag en de specifieke ervaring die wordt gevraagd. Binnen ons team is Sijtsma-Advies aanspreekpunt en penvoerder. Wel zo gemakkelijk: geen ballast van een grote organisatie, wel de borging van de continuïteit. 

Onze opdrachtgevers zijn zorginstellingen, woning-corporaties, non-profitorganisaties en de overheid.  


 Wonen met een sociaal hart 

Het Stadshof bestaat uit betaalbare woonruimte in combinatie met werk- en bedrijfsruimte en is gesitueerd in een bestaande (woon)buurt. De combinatie wonen – werken nodigt uit tot de actieve betrokkenheid van zowel bewoners als omwonenden en levert een gezonde financiële basis voor de exploitatie. In het Stadshof staan wonen – werken – ontmoeten centraal.

 

 


SIJTSMA-ADVIES
dwarse denkers & degelijke doeners